ANUNCIS I INFORMACIONS

català | castellano

Darrera actualització: 02/03/2021

 

 

  • Informe de fiscalització núm. 1.418 del Tribunal de Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals (LTAIBG). Acord del Ple | Informe

 

  • Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat i pel comerç local, que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l'esmentada crisi, així com als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament a partir de la resolució slt/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. ACORD - BASES
 
  • Proposta d'estructura de costos del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat. Resolució - Edicte
 
 
 
 
 
 
 

Síndic de Greuges de Cornellà

 

Síndic de Greuges de Catalunya

 

Altres